PARTICIPA

Ens agradaria comptar amb la teva ajuda per tirar endavant BCN 333 03.

Si et motiva el nostre projecte i vols participar-hi explica’ns per e-mail com ens pots ajudar.

A mesura que avançi el projecte sorgiran necessitats on molts de vosaltres hi podreu col·laborar.

Endavant!

PARTICIPA

 Nos gustaría contar con tu ayuda para llevar a cabo BCN 333 03.

Si te motiva nuestro proyecto y quieres participar en él cuéntanos por e-mail como puedes ayudarnos.

A medida que avance el proyecto surgirán necesidades en las que muchos de vosotros podréis colaborar.

¡Adelante!

PARTICIPATE

We would like to have your help to succeed BCN 333 03.

If you want to motivate our project and let us participate in e-mail as you can help.

As the project progresses needs will arise in which many of you may collaborate.

Go on!!

 

Busquem col·laboradors en els seguents ambits:

-Actors entre 35 i 50 anys

-tècnics de so en directe

-Dibuix foto realista i Matte Painting

-Art Conceptual

-Artistes 3D