AVÍS: Imatges de les proves que estem realitzant d'efectes especials, 3d, seguiment de moviment, art conceptual... Aquestes imatges no formen part del metratge final de la pel·lícula i poden contenir imatges recopilades d'Internet. AVISO: Imágenes de las pruebas que estamos realizando de efectos especiales, 3d, seguimiento de movimiento, arte conceptual ... Estas imágenes no forman parte del metraje final de la película y pueden contener imágenes recopiladas de Internet. NOTICE: Images of the tests we are using special effects, 3D, motion tracking, concept art ... These images are not part of the final length of the film and may contain images collected from the Internet.

ISTARESTUDI - CC Creative Commons