BCN 33303

Posts tagged ‘posproducció’

Disseny de so de BCN 333 03 

Hem dedicat molts posts a la postproducció de les imatges i és hora de parlar del treball de postpo en so. D’una banda hi ha una feina més tècnica en l’edició d’àudio que consisteix en acoblar tots els elements de so que participaran a la producció, evitant la seva saturació o distorsió i sempre buscant […]