Primeres proves!

Vídeo de les primeres proves que estem realitzant d’efectes especials, 3d, seguiment de moviment, art conceptual… Aquestes imatges no formen part del metratge final de la pel·lícula i poden contenir imatges recopilades d’Internet.

¡Primeras pruebas!

Vídeo de las primeras pruebas que estamos realizando de efectos especiales, 3d, seguimiento de movimiento, arte conceptual … Estas imágenes no forman parte del metraje final de la película y pueden contener imágenes recopiladas de Internet.

First tests!

Video of the first tests we are using special effects, 3D, motion tracking, concept art … These images are not part of the final length of the film and may contain images collected from the Internet.